ฝ่ายบริหาร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ฝ่ายบริหาร
โทร:- tarin64@gmail.com


นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ฝ่ายบริหาร
โทร:- tarin64@gmail.com


นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ฝ่ายบริหาร
โทร:- tarin64@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรม/หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ฝ่ายบริหาร
โทร:0954257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรม/หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ฝ่ายบริหาร
โทร:0954257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรม/หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ฝ่ายบริหาร
โทร:0954257841 tuktatoto2524@gmail.comE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง