หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

      -  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

      -  สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี)

      -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี)

      -  สาขางานจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

ชื่อไฟล์ : 1642428841_266196704_1250528012112750_5791837366913846918_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง