ประกาศรับนักเรัยนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565 :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1642601120_266196704_1250528012112750_5791837366913846918_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642601121_268366703_1254974705001414_8616017721366871277_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642601121_269741661_1254974698334748_8634284194270215895_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง