ผลประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาต่อ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1642606017_ประกาศรายชื่อปวช..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642606017_ผลการประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปวส..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642606017_ประกาศรายชื่อปวช..pdf

ชื่อไฟล์ : 1642606017_ผลการประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปวส..pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง