“โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

น้อง ม.3 ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพฟังทางนี้
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแล้วสำหรับ “โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เริ่มปีการศึกษา 2565 นี้ รับสมัครรุ่นที่ 1 กว่า 5,000 คน
???? น้อง ๆ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย #เรียนฟรี #พักฟรี #อาหารฟรี แถมมี #รายได้ระหว่างเรียน พร้อมเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจหลากหลายสาขา เพื่อให้เรียนจบมามีงานทำและมีทักษะวิชาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรือโทร 0 2026 5555 ต่อ 3020

VVVVV


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง