ชื่อ - นามสกุล :นายธาริน เหมวิเชียร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ