ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา ยวงนาค
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่,หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน