หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โดย : admin
อ่าน : 53
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ทั้ง 77 อาชีวศึกษาจังหวัด) ระดับภาค (ทั้ง 5 ภาค) และระดับชาติ “งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
#งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ