ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นางสันทนา ศรีสงคราม
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0635841709 santana01062522@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829538193 vikro005@gmail.com


นายธาริน เหมวิเชียร
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายเคน อ่อนเกตุพล
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางสันทนา ศรีสงคราม
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0635841709 santana01062522@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829538193 vikro005@gmail.com


นายธาริน เหมวิเชียร
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายเคน อ่อนเกตุพล
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางสันทนา ศรีสงคราม
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0635841709 santana01062522@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829538193 vikro005@gmail.com


นายธาริน เหมวิเชียร
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายเคน อ่อนเกตุพล
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
งานประชาสัมพันธ์/หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางไพรเพชร บานสุคนธ์
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0935453935 praiphet2530@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
งานประชาสัมพันธ์/หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางไพรเพชร บานสุคนธ์
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0935453935 praiphet2530@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
งานประชาสัมพันธ์/หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางไพรเพชร บานสุคนธ์
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0935453935 praiphet2530@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นายวิทยา ยวงนาค
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นายพุฒิพงศ์ ปิ่นจอม
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายวิทยา ยวงนาค
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นายพุฒิพงศ์ ปิ่นจอม
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นายวิทยา ยวงนาค
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นายพุฒิพงศ์ ปิ่นจอม
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:- -


นางสาววรรณดี เอี่ยมจัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0937298562 -


นางสาวโสรนันท์ นพรัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622414891 -


นางสาววรรณดี เอี่ยมจัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0937298562 -


นางสาวโสรนันท์ นพรัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622414891 -


นางสาววรรณดี เอี่ยมจัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0937298562 -


นางสาวโสรนันท์ นพรัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622414891 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง