ฝ่ายพัฒนากิจการ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธนกฤต ไพรัตน์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0935959852 aonthanakrit2527@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางสาวภัชรีพร พิมลรัตน์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นายธนกฤต ไพรัตน์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0935959852 aonthanakrit2527@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางสาวภัชรีพร พิมลรัตน์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นายธนกฤต ไพรัตน์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0935959852 aonthanakrit2527@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางสาวภัชรีพร พิมลรัตน์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางสาวกชกร ชูสุข
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางจริยา โลพิศ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นายธนกฤต ไพรัตน์
งานปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางสาวกชกร ชูสุข
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางจริยา โลพิศ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นายธนกฤต ไพรัตน์
งานปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางสาวกชกร ชูสุข
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางจริยา โลพิศ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นายธนกฤต ไพรัตน์
งานปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางมนิดา พรหมนิมิตร
งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:- -


นางสาวจรรยา เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0653488692 -


นางสาวจรรยา เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0653488692 -


นางสาวจรรยา เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร:0653488692 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง