ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นางบัญฑิตา ทวีเมือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:- buntia4019@gmail.com


นางบัญฑิตา ทวีเมือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:- buntia4019@gmail.com


นางบัญฑิตา ทวีเมือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:- buntia4019@gmail.com


นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0954257841 tukta.m@hotmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:083-5935342 kaneonketpon4@gmail.com


นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0954257841 tukta.m@hotmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:083-5935342 kaneonketpon4@gmail.com


นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:0954257841 tukta.m@hotmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
ครูปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โทร:083-5935342 kaneonketpon4@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง