ข้อมูลงานอาคารสถานที่ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ข้อมูลพื้นที่สถานศึกษา

 •  4-31 ที่ 10/2552
 •  ส.ป.ก.
 •  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
 •  50 ไร่ 3 งาน 56 ตร.ว.

ข้อมูลอาคารเรียน


 • ลำดับ ชื่ออาคาร จำนวนชั้น
  1 อาคารพาณิชยกรรม                                          3
  2 อาคารอุตสาหกรรม         3
  3 อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน         1
  4 อาคารสำนักงาน         2
  5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ         1
  6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2         1
  7 อาคารเรียนชั่วคราวแผนกไฟฟ้า         1
  8 หอประชุม         1
  9 สนามกีฬา         1
  10 สถานประกอบการ         1
  11 สนามขับรถ         1
  12 ศูนย์เรียนรู้นักศึกษาคนพิการ         1
  13 อาคารห้องประชุมทองหลาง         1

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง