วันที่ 13 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ที่ได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

รายงานข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ : วันที่ 13 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ที่ได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทำความเข้าใจด้านให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและทราบถึงประโยชน์ของการประกันภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1642600958_264450919_1249421578890060_4093820568385126067_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642600958_265973365_1249421562223395_1041128720515088637_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642600958_266177769_1249421122223439_1422409848978751914_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642600958_266318633_1249421568890061_2815670489774527875_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง