ฝ่ายวิชาการ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

  • ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายวิชาการ
    เผยแพร่วันที่111 : 19 มิ.ย. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 178

ฝ่ายวิชาการ

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานวิทยบริการห้องสมุด

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานสื่อการเรียนการสอนข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง