????มาเป็นอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ กับเรา……. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก 5 สาขาอาชีพ เปิดใหม่เพิ่มเติมอีก 2 สาขา ????สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ????สาขางานเเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี) ????รายละ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1668329542_14.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง