????วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอแสดงความยินดี กับนายณนทศักดิ์ เจริญสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ และนางสาวจิราวรรณ จันทร์ราตรี นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุม นางมนิดา พรหมนิมิตร ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1668330496_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330496_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330496_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330497_4.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง