การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับภาค :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดูในอัลบั้มอื่น!