วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ ทรหด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่และเป็นการปลูกฝังมารยาทที่ดี :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!