วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ ทรหด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่และเป็นการปลูกฝังมารยาทที่ดี :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง