แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : 1642502503_ส่วนที่-3.2-ปีงบ-64_removed.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642502504_เล่มแผนปี-64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642502503_ส่วนที่-3.2-ปีงบ-64_removed.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642502504_เล่มแผนปี-64.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง