วันที่ 28 กันยายน 2565 นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เป็นประธานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งข้าราชการครูของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ปีงบประมาณ 2565 นางมนิดา พรหมนิมิตร ตำแหน่งครู คศ.1 แผนกวิ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!