วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA )ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!