วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พบปะพูดคุยและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา นางสาววิราวัณย์ รัตนมุณี ครูเวรประจำวัน แจ้งข่าวสารประจำจัว ในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ณ ลานปฎิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง วิทย :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง