????วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอแสดงความยินดี กับนายณนทศักดิ์ เจริญสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ และนางสาวจิราวรรณ จันทร์ราตรี นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุม นางมนิดา พรหมนิมิตร ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!