เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการบริหารสถานศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!