นางบัณฑิตา ทวีเมืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่านดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น (Up Skill , Re :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง