นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ทรหด รองผู้อำนวยการฯ ร่วมแนะแนวหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการนางรักษิณา ยอดมงคล พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง